Pawilon Mościckiego jest budynkiem wieńczącym pierzeję kamienic przy skrzyżowaniu ulic Gabriela Narutowicza i Ignacego Mościckiego w Lublinie. Projektowane założenie mieści w sobie powierzchnie wystawowe, restaurację oraz klub jazzowy. Lubelscy artyści i zajmujący się różnorodną twórczością studenci potrzebują miejsca do prezentowania swoich prac szerszej grupie odbiorców, a zaplanowana restauracja na ostatniej kondygnacji jest zwieńczeniem całej ścieżki zwiedzania. Klub jazzowy ma na celu promowanie młodych i niszowych zespołów lubelskich. Projektowanie nowych obiektów w środowisku historycznej tkanki miejskiej wymaga szczegółowej analizy miejsca, które potrafi zainspirować lub narzucić wiele rozwiązań ideowych czy funkcjonalnych. W projektowanym założeniu największą rolę w kształtowaniu charakteru architektury odegrała sama działka i jej najbliższe otoczenie. W zastanej sytuacji nieład panujący w najbliższym otoczeniu projektowanego założenia był źródłem inspiracji do zaprojektowania minimalistycznego obiektu, który wprowadzi spokój i porządek. Wąska działka nakazuje zastosowanie koniecznych i minimalnych rozwiązań. Ponadto towarzystwo kamienic dyktuje uszanowanie historycznej tkanki poprzez spokojną formę, kolorystykę i zastosowanie odpowiednich materiałów.